Enskilt avlopp

Det finns ca. 900.000 enskilda avlopp i Sverige som behöver åtgärdas. Ungefär 1/3 av dessa måste åtgärdas akut. Bara i Skellefteå Kommun berör detta ca. 4.000 fastigheter + ett stort mörkertal där miljömyndigheterna av en eller annan anledning inte känner till status. En orsak är att många fastighetsägare som inte är anslutna till kommunalt avlopp har missat att enbart slamavskiljning med trekammarbrunn blev förbjudet redan 1969.

Beroende på förutsättningarna för din fastighet finns idag flera olika tekniska lösningar att välja mellan. I huvudsak kan de indelas som; infiltrationsbädd, markbädd eller minireningsverk. Kanske är en samägd reningsanläggning det bästa om t.ex. du och dina grannar behöver en sanitär lösning i ett sommarstugeområde. Vi representerar tillverkare med produkter för ett till tusentals hushåll. För normalt reningsbehov eller hög skyddsnivå, d.v.s. om din fastighet ligger nära ett vattendrag, inom vattenskyddsområde eller skyddsvärt naturområde, s.k. Natura 2000-område. I Sverige är inte mindre än 6 miljoner hektar klassat som Natura 2000.

Boliden Traktor är utbildade för anläggning av enskilda avlopp. Vi hjälper dig med alla steg i processen från projektering och upprättande av ansökningshandlingar till produktval, inkoppling och återställning av tomten.