Inmätning och utsättning

Vid alla anläggningsarbeten är det viktigt att det blir rätt i såväl plan som höjd. Och lutning – där det eftersträvas. Vid anläggning av olika slags vattengångar för t.ex. dagvatten och avlopp är det särskilt viktigt att det blir rätt fall. Inte minst över lite längre sträckor eftersom vatten helt enkelt inte vill rinna uppåt.

Vi utför både inmätning och utsättning med senaste generationens GNSS-teknologi och nätverks-RTK. I praktiken betyder det att vi kan positionsbestämma en punkt på jordytan i samtliga tre dimensioner med en noggrannhet på ett 10–tal mm. Resultatet kan du få som CAD-fil eller inläst i tillhandahållen anläggningsritning/3D-modell. Och är det riktigt bråttom sänder fältdatorn koordinaterna i ett mail så snart de är inlästa. Det här är naturligtvis ovärderligt för framtida lägesbestämning av nedgrävda rör, ledningar och kabel.

På samma sätt kan vi markera fastighetsgränser, kabellägen och ledningssträckningar utifrån GPS-koordinater där de är kända. Det eliminerar kostsamma fel, skador och förseningar för ditt projekt.