Tjänster

Vi erbjuder maskintjänster för:

  • Grävning,
  • markarbeten,
  • lastning och lossning,
  • släntklippning och slyröjning,
  • väg- och fastighetsunderhåll,
  • lastbilstransporter av grus och jord,
  • kranlyft och transport av byggmaterial, maskiner, etc. med tung kranbil.

Vi strävar efter kvalitet och ett väl utfört arbete. Det brukar normalt sett märkas bäst vid snöröjning och markplanering, röjning av ett markområde, släntklippning eller upptagande sopning. I de här fallen kan det råda stor skillnad på ett väl utfört arbete i jämförelse med ett slarvigt.


Vår målsättning är alltid att lämna efter oss bästa möjliga resultat och att göra det vid förväntad tidpunkt. Och är du av någon anledning inte nöjd med resultatet garanterar vi att kostnadsfritt förbättra utförandet!