Enskilda vägar

Boliden Traktor erbjuder ett komplett sortiment av tjänster för anläggning, renovering och underhåll av enskilda vägar. Det vill säga t.ex. skogsvägar, samfällda sommarvägar, privata tillträdesvägar, underhållsvägar för avskilda anläggningar, m.m.

Alla vägars värsta fiende är vatten. Många tror att växtlighet som träd, sly och gräs dränerar vägkroppen på fukt. Inget är mer fel. Växtlighet binder istället fukt och skuggar vägkanten. Minst lika viktigt är en ordentlig dikning med fungerande trummor, att vägkroppen har korrekt bombering (”lutning”) för vattenavrinning och ett korrekt fördelat slitlager.

Vänd dig till oss för:

  • Maskinell fällning av träd inom vägområdet,
  • slyröjning och släntklippning,
  • kantskärning, dikning och trumbyten,
  • enstegsrenovering med medeltung vägfräs,
  • renovering med tillsatsmaterial,
  • stabilisering med bindemedel.